Καλωσορίσατε την OSA στο ICARUS! | ΙΚΑΡΟΣ

0

Είναι χαρά μας να καλωσορίσουμε στο δίκτυό μας τα Αρχεία της Εταιρείας Vera and Donald Blinken (OSA) στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης που βρίσκεται στη Βουδαπέστη (HU)!

«Τα Αρχεία Ανοιχτής Κοινωνίας της Βέρα και του Ντόναλντ Μπλίνκεν (OSA) στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης (CEU) είναι ένα σύνθετο αρχειακό ίδρυμα. Το OSA είναι ταυτόχρονα ένα αποθετήριο σημαντικών συλλογών, που σχετίζονται κυρίως με την ιστορία του Ψυχρού Πολέμου και σοβαρών διεθνών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ένα εργαστήριο αρχειακών πειραμάτων για νέους τρόπους αξιολόγησης, δημιουργίας συμφραζομένων, παρουσίασης και χρήσης αρχειακών εγγράφων.

Το OSA είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο που ασχολείται με αρχειακά, ταξινομικά, πληροφοριακά και ιστορικά προβλήματα που σχετίζονται με τις αποθήκες του, και επίσης προβληματίζεται για το ρόλο, τις υποχρεώσεις και τα όρια (καθώς και την υπέρβαση αυτών) των αποθετηρίων που διατηρούν σημαντικές ιστορικές πηγές. Ως αρχειακός θεσμός, ο Ο.Σ.Α. επιδιώκει να εργαστεί με τρόπο αυτο-στοχαστικό, προβληματίζοντας την ύπαρξή του, τα καθήκοντά του, τις πρακτικές του. […]“

Συνεχίστε την ανάγνωση στην ιστοσελίδα του OSA

Schreibe einen Kommentar